Inschrijfformulier lid

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven als lid van de Hillegomse Harmonie Kapel.

Geeft zich hierbij op als lid van de Hillegomse Harmonie Kapel
Door mijn aanmelding bij de Hillegomse Harmonie Kapel verplicht ik mij de daaruit voortvloeiende contributie te voldoen. Door ondertekening en insturen van dit formulier verleen ik hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant (Hillegomse Harmonie Kapel, Juliana van Stolberglaan 18, 2181 SW Hillegom, penningmeester@hhkhillegom.nl) om de Contributie (per kwartaal) af te schrijven van mijn bankrekening. Als ondertekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij 30 dagen de tijd om de bankinstelling opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
Ondertekening (bij minderjarigen door ouder/verzorger)

Hillegomse Harmonie Kapel

Aanmelden nieuwsbrief

Scroll naar boven

Door middel van dit formulier kun je je afmelden voor een repetitie of concert.