Historie

De Hillegomse Harmonie Kapel is een vereniging met een zeer rijke historie. De Hillegomse Harmonie Kapel is opgericht op 1 november 1894 en is daarmee één van de oudste of misschien wel de oudste vereniging uit de streek.

                                      de Hillegomse Harmonie Kapel in 1904

 

Aanvankelijk bestond de kapel uit een select gezelschap dat een zware ballotage had doorstaan. Op de 3e afbeelding is een stemming te zien, welke is weergegeven in de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 1913

Gedeelte uit de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 1913 

Zo rond 1915 werden deze regels aangepast en werd de vereniging toegankelijk voor iedere muziekliefhebber. Hierdoor bleek meer muzikaal talent de vereniging te verrijken. Op 14 juni 1904 verkreeg de Hillegomse Harmonie Kapel de Koninklijke goedkeuring.

                                                                               een programma van een concert in 1908

Van de slechts 14 dirigenten die de kapel in haar ruim 100 jarig bestaan meemaakte was J. Schouten uit Haarlem de eerste. Van het begin tot 13 november 1929 zwaaide hij de scepter. Als gangmaker en stimulator leidde hij de kapel naar grote successen en bovendien componeerde en arrangeerde hij veel werken voor de kapel. Met name zijn gelegenheidscomposities kregen in Hillegom en daarbuiten veel bekendheid. Andere grootheden als dirigent uit het verleden waren, zonder de anderen ook maar iets te kort te doen, Marinus Adam uit Haarlem en W. Smolders uit Leiden. Met deze laatste heeft de Hillegomse Harmonie Kapel internationale bekendheid verworven. De Hillegomse Harmonie Kapel kan namelijk bogen op het feit dat zij als eerste Nederlandse muziekvereniging internationale concoursen organiseerde na de tweede wereldoorlog. Zo werd in 1948 in Hillegom het eerste internationale muziekconcours voor harmonie- en fanfareverenigingen gehouden in de toenmalige veilinghal van de HoBaHo in de Van Tetstraat. Ditzelfde werd herhaald in 1954, maar vond toen plaats in de concertzaal van Treslong. Voor een eveneens internationale jury beproefden korpsen uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland. De Hillegomse Harmonie Kapel bezocht in die tijd zelf meerdere malen het buitenland. Dit waren Duitsland en Frankrijk, met als bekende plaatsen Poissy, Laon, Oberhöchstadt en Hüls. In 1949 tijdens zo’n uitstapje streek men alle eer op en verwierf men met lof de “Coupe Internationale des Industriëlles de Poissy” (Frankrijk – Poissy), een 17 kilo wegend gegoten bronzen beeld, dat met trots nog steeds het verenigingsgebouw siert.


De “Coupe Internationale des Industriëlles de Poissy” (Frankrijk – Poissy)

 

Dit succes resulteerde in de eervolle uitnodiging van de A.V.R.O. om een optreden voor de radio te verzorgen. Dit gebeurde op zondag 8 juli 1949.

 

De leden van de HHK voor de AVRO Studio

 

 

Niet altijd heeft de Hillegomse Harmonie Kapel bestaan in de huidige samenstelling. In 1946 werd aan de toenmalige harmonie bezetting een drumband toegevoegd en veel later, in 1972 een majorettegroep. Onder leiding van instructeur A.W. Gijzenij kende de drumband in de jaren ’60 vele hoogtepunten. De drumband eindigde bij de vele concoursen, waaraan werd deelgenomen, vaak als totaaloverwinnaar. Bijvoorbeeld in Boskoop, Numansdorp en Egmond aan Zee.

De drumband op concours in Numansdorp (1966)

 

Na deze periode braken voor de vereniging wat minder rooskleurige jaren aan, met hier en daar een opsteker. In die tijd kampte men veel met economisch en zakelijk hardere tijden. Nieuw en vooral jong bloed hielp de vereniging over deze periode heen. Deze biografie zou niet compleet zijn, als niet vermeld zou zijn dat de Hillegomse Harmonie Kapel op maandag 9 juli en op dinsdag 10 juli 1984 haar allereerste grammofoonplaat-opname maakte in het kader van haar 90-jarig bestaan. Deze LP kwam 23 september van datzelfde jaar in de verkoop.

De foto op de hoes van de LP (1984)

 

In datzelfde jaar werd weer een trip naar het buitenland gemaakt en wel naar Alsfeld in Duitsland. Hier werd deelgenomen aan het internationaal concours “Deutschland Pokal” met deelnemende korpsen uit Nederland, Duitsland, Noorwegen, Tsjecho-Slowakije, Engeland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. De drumband van de Hillegomse Harmonie Kapel o.l.v. Wim Zielman eindigde als vierde en de kapel o.l.v. dirigent J. de Ruiter als vijfde. In 1986 werd Iserlohn in Duitsland aangedaan, alwaar muzikale medewerking werd verleend bij de festiviteiten van een jubilerende vereniging. In 1988, toen de vereniging besloot haar “loop-” activiteiten te stoppen, kwam tevens een einde aan het bestaan van de majorette-groep. De belangstelling hiervoor was minimaal en de zorgen enorm groot. Het besluit om slechts nog te concerteren kwam de vereniging een aantal jaren later ten goede.

Vanaf begin jaren ’50 was de vereniging met de meeste van haar activiteiten gevestigd in het Nutsgebouw aan de V.d.Endelaan. (later ’t Con Amper) In april 1989 vond de verhuizing plaats naar het Jeugdhuis, Mgr. Van Leeuwenlaan te Hillegom (achter de Jozefkerk). Ondanks dat de drumband in 1990 wegens gebrek aan leden werd opgeheven, groeide de vereniging hier toch in omvang en aantal leden en werd de kapel onder de zeer bezielende leiding van dirigent Wim Notenboom een volwaardig concert-gezelschap. In de vroege uren van zondag 29 mei 1994 werd deze progressie bruut verstoord door de brand van het Jeugdhuis. Van de één op de andere dag was de vereniging dakloos en bezat bijna niets meer. En dat in het jaar dat het 100-jarig bestaan groots gevierd had moeten worden.

 

Ramp treft HHK in jubileumjaar.

Brand verwoest jeugdhuis Sint Jozef Ramp treft HHK in jubileumjaar.

 

een foto uit de krant betreffende de brand van het Jeugdhuis

In bescheiden vorm is toch voldoende aandacht besteed aan dit jubileum. De kranten hebben er vol mee gestaan en door een speciaal jubileumcomité was er voldoende geld verzameld om de leden te voorzien van nieuwe instrumenten en uniformen. Ter gelegenheid van dit jubileum werd de Hillegomse Harmonie Kapel door burgemeester Hermans van Hillegom namens Hare Majesteit de Koningin onderscheiden met de KONINKLIJKE EREPENNING.

 

 

De bij het 100-jarig bestaan ontvangen Koninklijke erepenning

 

De Hillegomse Harmonie Kapel tijdens haar jubileumconcert in 1994

 

Inmiddels is iedereen druk bezig geweest om toch maar door te kunnen gaan. In allerlei kantines, bollenschuren etc. zijn repetities gehouden, maar het was behoorlijk behelpen. Na veel speurwerk werd contact gelegd met de directie van huize Sonnevanck aan de Sixlaan te Hillegom. Er werd overeengekomen dat het dagverblijf gebruikt mocht worden om te repeteren voor de duur van één jaar. Deze periode heeft 6 jaar geduurd en de vereniging is Sonnevanck nog steeds verschrikkelijk dankbaar voor deze medewerking. In deze 6 jaar is er enorm veel ondernomen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de aankoop van het voormalige gymnastiekgebouw in de Juliana van Stolberglaan. De gemeente Hillegom verkocht dit gebouw aan de vereniging voor fl. 1,00 en de overdracht vond plaats op maandag 3 april 2000. Ondanks de lage aankoopsom moest er toch voor ruim fl. 200.000,00 aan verbouwd en gerenoveerd worden om het geschikt te maken voor repetities, vergaderingen, bergingen, clubavonden enz. Op 9 juni 2001 is het eigen verenigingsgebouw “DE BESTEMMING” van de Hillegomse Harmonie Kapel officieel geopend door de dirigent Wim Notenboom. Tijdens het repeteren van het lied "De Bestemming" van Marco Borsato kwam Wim Notenboom op het idee om ons gebouw "De Bestemming" te noemen.


De Bestemming anno 2011

 

Toen de kapel op 14 en 15 oktober 2005 een eigen CD (genaamd: "HHK-favourites") ging opnemen mocht dan natuurlijk het nummer De Bestemming niet ontbreken. De opnames vonden plaats in het eigen verenigingsgebouw. Naast het nummer van Marco Borsato staan er nog 7 nummers op, waaronder het door Glenda Lems gezongen "Concerto pour une voix" en het door Ad Turkenburg gecomponeerde "Changing Moods". Het verenigingsgebouw “De Bestemming” neemt zowel een belangrijke plaats in binnen de Hillegomse Harmonie Kapel, als bij de huurders van het gebouw. Deze culturele en religieuze instellingen beschouwen het gebouw ook als hun thuisbasis. Voor de Hillegomse Harmonie Kapel is “De Bestemming” één van de belangrijke bindende factoren. Zowel het schoonhouden, het onderhoud, als het verbeteren van het gebouw wordt door de leden zelf gedaan, hetgeen de saamhorigheid ten goede komt. In 2005 zijn de entree en de toiletgroepen grootscheeps onder handen genomen, waarbij het gebouw ook geschikt is gemaakt voor rolstoelgebruikers. In 2009 heeft de tuin een grote metamorfose doorgemaakt. Deze werkzaamheden vormden o.a een onderdeel van het project van gemeente en politie om het scholengebied, waar “De Bestemming” een onderdeel van uitmaakt, veiliger en vandaalbestendiger te maken. In 2011 is de tuin aan de zijkant van het gebouw vervangen door parkeerplaatsen. Al deze werkzaamheden hebben bijgedragen aan een upgrade van de wijk. Van 6 tot 8 mei 2011 heeft de vereniging weer eens een buitenlandse reis gemaakt. Ditmaal naar Trier, waar zij in de schaduw van het bekende Porta Nigra een concert heeft verzorgd samen met haar gastheer, muziekvereniging Da Capo, Trier Ehrang 1999 e.V. Uit bovenstaande blijkt wel dat de Hillegomse Harmonie Kapel kan terugzien op een rijke historie. Gezien de huidige inzet, karakter en medewerking van de leden en het bestuur mag verwacht worden dat dit overzicht in de komende jaren nog indrukwekkender zal worden.

DIRIGENTEN VAN DE HILLEGOMSE HARMONIE KAPEL:

J.D. Schouten uit Haarlem 1894 – 1929

J. Noordanus uit Leiden 1929 – 1932

Marinus Adam uit Haarlem 1932 – 1941

Leo Stappers uit Leiden 1941 – 1942

W.J. Smolders uit Leiden 1942 – 1951

Marinus Adam uit Haarlem 1951 – 1956

J. Zonneveld uit Den Haag 1956 – 1959

Piet Drost uit Lisse 1959 – 1975

Peter de Wildt uit Breda 1975 – 1979

Arie de Vries uit Hillegom 1979 – 1980 (ad interim)

Henny Bailly uit Pijnacker 1980 – 1983

Joop de Ruiter uit De Lier 1983 – 1986

Gerard Klein uit Hillegom 1986 – 1986 (ad interim)

Wim Notenboom uit Hillegom 1986 – heden

 

ERELEDEN: K. van Grootveld, H. Maas uit Hillegom

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!