Contact

U kunt contact opnemen met de HHK door middel van het contactformulier of de vermelde contactgegevens.

Lid worden

Bespeelt u al een instrument en overweegt u lid te worden van de Hillegomse Harmonie Kapel? Kom dan een keer langs tijdens de repetitie op donderdagavond in ons verenigingsgebouw De Bestemming. Of neem contact op via info@hhkhillegom.nl of bovenstaand contactformulier. Afhankelijk van het te bespelen instrument en het niveau waarop u speelt wordt bekeken of er direct plaats voor u is in een van de orkesten. Indien dat het geval is, ontvangt u een link naar het digitale inschrijfformulier. Informatie over de contributie vindt u hieronder. Wij hopen u nu of in de toekomst als lid te mogen begroeten.

Contributies
– Een muzikant die in het bezit is van een eigen instrument betaald per jaar €182,32
– Een muzikant die een instrument van de vereniging in bruikleen heeft betaald per jaar € 217,32

HARFA-opleiding
Leden van de Hillegomse Harmonie Kapel kunnen lessen volgen bij de Harfa-opleiding die wordt verzorgd door de Hillegomse Muziekschool. Naast de contributie voor het lidmaatschap, dient voor deze erkende opleiding een eigen bijdrage betaald te worden. Deze jaarlijkse eigen bijdrage is voor leden <21 jaar € 158,99 en voor leden >=21 jaar € 224,17 (incl BTW). Dit bedrag moet voor 1 september in één keer vooruit betaald worden.

Donateur worden of eenmalige gift

Vindt u het leuk om op de hoogte te blijven van het wel en wee van de Hillegomse Harmonie Kapel? Vindt u het ook belangrijk om de vereniging te steunen door middel van een financiële bijdrage? Dan nodigen wij u graag uit om donateur te worden.

Met uw steun kan de Hillegomse Harmonie Kapel haar activiteiten verder ontplooien en regelmatig voor het voetlicht treden. Hierdoor blijft de Hillegomse Harmonie Kapel een actief onderdeel van de Hillegomse cultuur.

Privacyverklaring

De Hillegomse Harmonie Kapel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Hillegomse Harmonie Kapel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Hillegomse Harmonie Kapel

Aanmelden nieuwsbrief

Scroll naar boven

Door middel van dit formulier kun je je afmelden voor een repetitie of concert.