De vereniging

De Hillegomse Harmonie Kapel is opgericht op 1 november 1894 en heeft een rijke historie. De ongeveer 100  leden zijn allemaal amateurs die met volle overgave hun hobby van het bespelen van een instrument beoefenen. Naast het samen muziek maken is er ook tijd voor gezelligheid en worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de Nieuwjaarsborrel, de opening van het nieuwe seizoen, een reis naar het buitenland en de voorspeelavond. De diverse orkesten van de Hillegomse Harmonie Kapel (ook wel HHK in de volksmond) treden regelmatig naar buiten tijdens concerten en andere gelegenheden. 

Het bestuur

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar. Zij bespreekt de komende activiteiten en buigt zich over het beleid van de vereniging. Zij besteedt aandacht aan het wel en wee van de leden.  Zij onderhoudt de contacten met de gemeente, andere verenigingen en subsidieverstrekkers. Zij wordt ondersteund door diverse vaste of tijdelijke werkgroepen, onder andere de muziekcommissie en de tijdelijke commissie ‘Hillegom Romantique’. 

Henry Colijn
VOORZITTER
Hans Heuseveldt
SECRETARIS
Schorpioen 22
2163BS LISSE
secretaris@hhkhillegom.nl
0252-417058
Jeroen Turk
PENNINGMEESTER
Jasper Sierink
WEBMASTER
Joze van der Bijl
LEDENADMINISTRATIE
Renske Hamstra
OPLEIDINGEN
Coen van der Leeden
PRODUCTIELEIDER / BLAASKAPEL
Hannie Methorst
BEHEERDER 'De Bestemming'
Heemskerklaan 31
2181XL Hillegom
hannie.methorst@snelnet.net
0252-518233

De dirigenten

Wim Notenboom, sinds 1986 dirigent van de Hillegomse Harmonie Kapel, is een man die voor de muziek is geboren. Hij heeft hoofdvak hoorn gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, alwaar hij in 1986 afstudeerde. Daarnaast behaalde hij in 1994 bij de Bond van Orkestdirigenten zijn proeve van bekwaamheid als dirigent. Gedurende ruim 30 jaar is hij als hoornist verbonden geweest aan de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Zijn handelsmerk is het creëren van een ontspannen sfeer waardoor iedereen in zijn waarde wordt gelaten en op een natuurlijke wijze tot hogere prestaties kan komen.

Jeroen Bijl volgde de Opleiding Docent Muziek aan het conservatorium van Amsterdam, met als hoofdvak gitaar. Hier specialiseerde hij zich in het primair onderwijs en is op verschillende basisscholen in Amsterdam te vinden als muziekdocent. 

Naast zijn werk in Amsterdam is hij ook te vinden in zijn geboortedorp Hillegom, waar hij gitaarles geeft en zeer betrokken is bij de Hillegomse Harmonie Kapel. Hier is hij werkzaam als slagwerker, dirigent van het opleidingsorkest en bandleider van blaaskapel de Hillegomse HangKousen.

Jeroen Bijl

Het verenigingsgebouw

De Hillegomse Harmonie Kapel is de trotse eigenaar van het moderne verenigingsgebouw ‘De Bestemming’. Op donderdagavond wordt er druk gerepeteerd door de diverse orkesten van de Hillegomse Harmonie Kapel. Tevens wordt het gebouw gebruikt voor kleinschalige concerten van de Hillegomse Harmonie Kapel

Daarnaast verhuurt zij de zalen aan een aantal andere culturele organisaties zoals het mannenkoor Cantiflora,  koor Eigenwijs en Schaakclub De Uil. Mogelijk is er nog ruimte/tijd voor uw vereniging, club of (muziek-) gezelschap.

In De Bestemming vinden ook diverse eenmalige evenementen plaats. Zo is De Bestemming al een paar jaar de thuisbasis voor Learn2learn.

De Bestemming wordt ook verhuurd voor vergaderingen, jubilea en feesten. Meer informatie leest u op deze pagina

Het verenigingsgebouw beschikt over een grote zaal met keuken en bar. De bar wordt in eigen beheer bemand. De Bestemming is rolstoel toegankelijk, er is een invalidentoilet en er kan vrij gebruik gemaakt worden van wifi. Het gebouw is door een aantal vrijwilligers gemoderniseerd en klaargemaakt voor de toekomst. In 2015 zijn de meeste aanpassingen en verbouwingen afgerond. Het onderhoud van ons verenigingsgebouw wordt zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan.

De historie

De Hillegomse Harmonie Kapel is een vereniging met een zeer rijke historie. De Hillegomse Harmonie Kapel is opgericht op 1 november 1894 en is daarmee één van de oudste of misschien wel de oudste vereniging uit de streek.

Aanvankelijk bestond de kapel uit een select gezelschap dat een zware ballotage had doorstaan. Op de 2e afbeelding is een stemming te zien, welke is weergegeven in de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 1913. Zo rond 1915 werden deze regels aangepast en werd de vereniging toegankelijk voor iedere muziekliefhebber. Hierdoor bleek meer muzikaal talent de vereniging te verrijken. Op 14 juni 1904 verkreeg de Hillegomse Harmonie Kapel de Koninklijke goedkeuring.

de Hillegomse Harmonie Kapel in 1904
notulen van de ALV van 18 april 1913

Dirigenten
Van de slechts 14 dirigenten die de kapel in haar ruim 100 jarig bestaan meemaakte was J. Schouten uit Haarlem de eerste. Van het begin tot 13 november 1929 zwaaide hij de scepter. Als gangmaker en stimulator leidde hij de kapel naar grote successen en bovendien componeerde en arrangeerde hij veel werken voor de kapel. Met name zijn gelegenheidscomposities kregen in Hillegom en daarbuiten veel bekendheid. 

Andere grootheden als dirigent uit het verleden waren, zonder de anderen ook maar iets te kort te doen, Marinus Adam uit Haarlem en W. Smolders uit Leiden. Met deze laatste heeft de Hillegomse Harmonie Kapel internationale bekendheid verworven. De Hillegomse Harmonie Kapel kan namelijk bogen op het feit dat zij als eerste Nederlandse muziekvereniging internationale concoursen organiseerde na de tweede wereldoorlog. Zo werd in 1948 in Hillegom het eerste internationale muziekconcours voor harmonie- en fanfareverenigingen gehouden in de toenmalige veilinghal van de HoBaHo in de Van Tetstraat. Ditzelfde werd herhaald in 1954, maar vond toen plaats in de concertzaal van Treslong. Voor een eveneens internationale jury beproefden korpsen uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland. 

Het buitenland
De Hillegomse Harmonie Kapel bezocht in die tijd zelf meerdere malen het buitenland. Dit waren Duitsland en Frankrijk, met als bekende plaatsen Poissy, Laon, Oberhöchstadt en Hüls. In 1949 tijdens zo’n uitstapje streek men alle eer op en verwierf men met lof de “Coupe Internationale des Industriëlles de Poissy” (Frankrijk – Poissy), een 17 kilo wegend gegoten bronzen beeld, dat met trots nog steeds het verenigingsgebouw siert. Dit succes resulteerde in de eervolle uitnodiging van de A.V.R.O. om een optreden voor de radio te verzorgen. Dit gebeurde op zondag 8 juli 1949.

programma van een concert in 1908

Drumband en Majorettegroep
Niet altijd heeft de Hillegomse Harmonie Kapel bestaan in de huidige samenstelling. In 1946 werd aan de toenmalige harmonie bezetting een drumband toegevoegd en veel later, in 1972 een majorettegroep. Onder leiding van instructeur A.W. Gijzenij kende de drumband in de jaren ’60 vele hoogtepunten. De drumband eindigde bij de vele concoursen, waaraan werd deelgenomen, vaak als totaaloverwinnaar. Bijvoorbeeld in Boskoop, Numansdorp en Egmond aan Zee.

De LP
Na deze periode braken voor de vereniging wat minder rooskleurige jaren aan, met hier en daar een opsteker. In die tijd kampte men veel met economisch en zakelijk hardere tijden. Nieuw en vooral jong bloed hielp de vereniging over deze periode heen. Deze biografie zou niet compleet zijn, als niet vermeld zou zijn dat de Hillegomse Harmonie Kapel op maandag 9 juli en op dinsdag 10 juli 1984 haar allereerste grammofoonplaat-opname maakte in het kader van haar 90-jarig bestaan. Deze LP kwam 23 september van datzelfde jaar in de verkoop.

In datzelfde jaar werd weer een trip naar het buitenland gemaakt en wel naar Alsfeld in Duitsland. Hier werd deelgenomen aan het internationaal concours “Deutschland Pokal” met deelnemende korpsen uit Nederland, Duitsland, Noorwegen, Tsjecho-Slowakije, Engeland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. De drumband van de Hillegomse Harmonie Kapel o.l.v. Wim Zielman eindigde als vierde en de kapel o.l.v. dirigent J. de Ruiter als vijfde. In 1986 werd Iserlohn in Duitsland aangedaan, alwaar muzikale medewerking werd verleend bij de festiviteiten van een jubilerende vereniging. In 1988, toen de vereniging besloot haar “loop-” activiteiten te stoppen, kwam tevens een einde aan het bestaan van de majorette-groep. De belangstelling hiervoor was minimaal. Het besluit om slechts nog te concerteren kwam de vereniging een aantal jaren later ten goede.

Vanaf begin jaren ’50 was de vereniging met de meeste van haar activiteiten gevestigd in het Nutsgebouw aan de V.d.Endelaan. (later ’t Con Amper) In april 1989 vond de verhuizing plaats naar het Jeugdhuis, Mgr. Van Leeuwenlaan te Hillegom (achter de Jozefkerk). Ondanks dat de drumband in 1990 wegens gebrek aan leden werd opgeheven, groeide de vereniging hier toch in omvang en aantal leden en werd de kapel onder de zeer bezielende leiding van dirigent Wim Notenboom een volwaardig concert-gezelschap.

De brand
In de vroege uren van zondag 29 mei 1994 werd deze progressie bruut verstoord door de brand van het Jeugdhuis. Van de één op de andere dag was de vereniging dakloos en bezat bijna niets meer. En dat in het jaar dat het 100-jarig bestaan groots gevierd had moeten worden. 

In bescheiden vorm is toch voldoende aandacht besteed aan dit jubileum. De kranten hebben er vol mee gestaan en door een speciaal jubileumcomité was er voldoende geld ingezameld om de leden te voorzien van nieuwe instrumenten en uniformen. Ter gelegenheid van dit jubileum werd de Hillegomse Harmonie Kapel door burgemeester Hermans van Hillegom namens Hare Majesteit de Koningin onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

De Bestemming
Inmiddels is iedereen druk bezig geweest om toch maar door te kunnen gaan. In allerlei kantines, bollenschuren e.d. zijn repetities gehouden, maar het was behoorlijk behelpen. Na veel speurwerk werd contact gelegd met de directie van huize Sonnevanck aan de Sixlaan te Hillegom. Er werd overeengekomen dat het dagverblijf gebruikt mocht worden om te repeteren voor de duur van één jaar. Deze periode heeft 6 jaren geduurd en de vereniging is Sonnevanck nog steeds heel erg dankbaar voor deze medewerking. In deze 6 jaar is er enorm veel ondernomen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de aankoop van het voormalige gymnastiekgebouw in de Juliana van Stolberglaan. 

De gemeente Hillegom verkocht dit gebouw aan de vereniging voor fl. 1,00 en de overdracht vond plaats op maandag 3 april 2000. Ondanks de lage aankoopsom moest er toch voor ruim fl. 200.000,00 aan verbouwd en gerenoveerd worden om het geschikt te maken voor repetities, vergaderingen, bergingen, clubavonden enz. Op 9 juni 2001 is het eigen verenigingsgebouw “DE BESTEMMING” van de Hillegomse Harmonie Kapel officieel geopend door de dirigent Wim Notenboom. Tijdens het repeteren van het lied “De Bestemming” van Marco Borsato kwam Wim Notenboom op het idee om ons gebouw “De Bestemming” te noemen.

CD opnemen
Toen de kapel op 14 en 15 oktober 2005 een eigen CD (genaamd: “HHK-favourites”) ging opnemen mocht natuurlijk het nummer De Bestemming niet ontbreken. De opnames vonden plaats in het eigen verenigingsgebouw. Naast het nummer van Marco Borsato staan er nog 7 nummers op, waaronder het door Glenda Lems gezongen “Concerto pour une voix” en het door Ad Turkenburg gecomponeerde “Changing Moods”. 

Van 6 tot 8 mei 2011 heeft de vereniging weer eens een buitenlandse reis gemaakt. Ditmaal naar Trier, waar zij in de schaduw van het bekende Porta Nigra een concert heeft verzorgd samen met haar gastheer, muziekvereniging Da Capo, Trier Ehrang 1999 e.V. Uit bovenstaande blijkt wel dat de Hillegomse Harmonie Kapel kan terugzien op een rijke historie. Gezien de huidige inzet, karakter en medewerking van de leden en het bestuur mag verwacht worden dat dit overzicht in de komende jaren nog indrukwekkender zal worden.

DIRIGENTEN VAN DE HILLEGOMSE HARMONIE KAPEL:
J.D. Schouten uit Haarlem 1894 – 1929
J. Noordanus uit Leiden 1929 – 1932
Marinus Adam uit Haarlem 1932 – 1941
Leo Stappers uit Leiden 1941 – 1942
W.J. Smolders uit Leiden 1942 – 1951
Marinus Adam uit Haarlem 1951 – 1956
J. Zonneveld uit Den Haag 1956 – 1959
Piet Drost uit Lisse 1959 – 1975
Peter de Wildt uit Breda 1975 – 1979
Arie de Vries uit Hillegom 1979 – 1980 (ad interim)
Henny Bailly uit Pijnacker 1980 – 1983
Joop de Ruiter uit De Lier 1983 – 1986
Gerard Klein uit Hillegom 1986 – 1986 (ad interim)
Wim Notenboom uit Hillegom 1986 – heden

ERELEDEN:
K. van Grootveld
H. Maas uit Hillegom

Hillegomse Harmonie Kapel

Aanmelden nieuwsbrief

Scroll naar boven

Door middel van dit formulier kun je je afmelden voor een repetitie of concert.