Inschrijfformulier HARFA

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor de HARFA opleiding van de Hillegomse Harmonie Kapel.

De HARFA opleiding wordt verzorgd door bekwame docenten van de Hillegomse Muziekschool waar de Hillegomse Harmonie Kapel een samenwerkingsovereenkomst mee heeft.De diploma’s die bij de HMS behaald kunnen worden zijn de HARFA diploma’s A, B, en C. Deze diploma’s zijn erkend door het ministerie van WVC en kunnen worden gebruikt bij een eventuele vervolgstudie. De verblijfsduur bij de HMS via de HHK is maximaal zes (6) jaar. Na drie jaar les dient met in het bezit te zijn van het A-diploma.

De totale cursuskosten HARFA opleiding worden gedragen door drie partijen. De Gemeente Hillegom verstrekt een subsidie, de HHK verstrekt een verenigingsbijdrage en de leerling/ouders betalen een eigen bijdrage. De tarieven staan op onze website

Extra bepaling inzake de HARFA opleiding: Gezien de kosten die de vereniging bijdraagt aan de HARFA-opleiding stelt de HHK als voorwaarde dat de betrokken leerling bij het beëindigen van de HARFA-opleiding bij de HMS zich voor twee jaar als actief lid aan de Hillegomse Harmonie Kapel bindt. Als een lid zich niet aan deze voorwaarde houdt en toch voortijdig vertrekt, zal het bestuur de kosten van de verenigingsbijdrage alsnog evenredig doorbelasten, tot een maximum van twee jaar.
Geeft zich hierbij op voor de HARFA opleiding van de Hillegomse Harmonie Kapel
Door mijn aanmelding bij de Harfa opleiding van de Hillegomse Harmonie Kapel verplicht ik mij de eigen bijdrage te voldoen. Door ondertekening en insturen van dit formulier verleen ik hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant (Hillegomse Harmonie Kapel, Juliana van Stolberglaan 18, 2181 SW Hillegom, penningmeester@hhkhillegom.nl) om deze eigen bijdrage voor de Harfa opleiding (per jaar) af te schrijven van mijn bankrekening. Als ondertekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij 30 dagen de tijd om de bankinstelling opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
Ondertekening (bij minderjarigen door ouder/verzorger)

Hillegomse Harmonie Kapel

Aanmelden nieuwsbrief

Scroll naar boven

Door middel van dit formulier kun je je afmelden voor een repetitie of concert.