Inschrijfformulier Muzieklessen voor Kinderen

Gegevens Leerling

Gegevens Ondergetekende

Bij minderjarige, ouder of wettelijk vertegenwoordiger
Kosten per jaar bedragen € 200,00. Betaling vooraf d.m.v. incassoformulier.

Ondertekening

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant, Hillegomse Harmonie Kapel om het betreffende bedrag af te schrijven van de bankrekening van ondergetekende. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving, heeft hij 30 dagen de tijd om de bankinstelling opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Incassant ID: NL9022Z4M456630000

Het is ondergetekende bekend, dat de ingeschreven leerling lid is van de Hillegomse Harmonie Kapel en dat deze zich conformeert aan het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde beleid.

Hillegomse Harmonie Kapel

Aanmelden nieuwsbrief

Scroll naar boven

Door middel van dit formulier kun je je afmelden voor een repetitie of concert.