Jan Krikke benoemd tot erelid

Jan Krikke Erelid (11)

Tijdens de wekelijkse repetitie op 4 april is Jan Krikke benoemd tot erelid van de Hillegomse Harmonie Kapel. Onlangs heeft Jan te kennen gegeven zijn lidmaatschap bij de Hillegomse Harmonie Kapel te beëindigen. Jan Krikke heeft echter veel voor de HHK betekend en we konden hem niet zomaar laten gaan.

Jan Krikke is in 2003 samen met Jan Nederpelt lid geworden van onze vereniging. Beide speelden op de tenorsaxofoon. Naast het muziek maken, heeft Jan heel veel vrijwilligerswerk verricht voor de HHK. Zo heeft hij in het bestuur gezeten van 2007 – 2016, drie termijnen van drie jaar. In het bestuur had Jan de portefeuille “Technische Zaken”. Als bestuurslid had Jan een opvallende positie. Hij was niet degene die direct het hoogste woord had, Jan was heel bedachtzaam. Dan kon het gebeuren dat er tijdens de bestuursvergadering een heftige discussie gaande was, waarbij de argumenten over en weer werden afgevuurd en dan vroeg Jan het woord. Er kwam dan een weloverwogen argument, het werd dan stil, iedereen gaf toe dat het zo ook kon en het voorstel werd zonder verdere discussie aangenomen. In zijn bestuursperiode, maar ook daarna heeft Jan alle technische zaken in en rond De Bestemming niet alleen gecoördineerd, maar ook voor een groot deel zelf uitgevoerd. Jan was in zijn werkzame periode uitvoerder in de bouw van beroep en dat scheelde enorm.

Een kleine opsomming van de projecten, waarvan Jan Krikke de grote animator is geweest. De projecten zijn samen met de leden gerealiseerd, maar Jan heeft de kar getrokken. In 2005 Is Jan begonnen met het aanpassen van het gebouw. Er zijn toen verdiepingen aangebracht in de bestuurskamer en in de garderobe. Onder andere de bergzolder en de bibliotheek zijn toen gecreëerd. In 2007 en 2008 werd als eerste grote project de verbouwing van de toiletgroep aangepakt. De toiletgroepen dateerde nog uit 1965. Ze voldeden, waren schoon, maar daar was alles mee gezegd. Jan is een plan gaan maken om de hele toiletgroep, inclusief de hal een upgrade te geven. Een enorme klus met als resultaat, dat het nu, 16 jaar later nog ruimschoots aan de huidige eisen voldoet. In 2008 en 2009 is de hele tuin aangepakt en opgeknapt tot wat het nu is. Van 2012 tot 2014 is het project gerealiseerd, waarmee De Bestemming klaar is voor de toekomst. Een nieuwe keuken met bar gebouwd en de indeling van de zaal als het ware 180º gedraaid.

Al met al hebben de vereniging en alle leden veel plezier beleefd aan al het werk dat door Jan verzet is. De vereniging is daar heel erg dankbaar voor. Jan Krikke is daarom door de vereniging benoemd tot erelid.

Deel dit bericht .....

Hillegomse Harmonie Kapel

Aanmelden nieuwsbrief

Scroll naar boven

Door middel van dit formulier kun je je afmelden voor een repetitie of concert.